Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy
Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

Aktualności

 • Dane kontaktowe

  Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem ul. Księdza Józefa Stolarczyka 14 34-500 Zakopane, woj. małopolskie NIP: 736-106-26-12 REGON: 491998788 telefon: +48 18 201 54 79 telefon: +48 18 202 17 80 faks: +48 18 202 17 81 e-mail:  krza@praca.gov.pl e-mail: sekretariat@zakopane.praca.gov.pl ePUAP:  ...

 • Kierownictwo

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem Andrzej Buńda

 • Informacje o urzędzie

  Powiatowy Urząd Pracy wchodzący w skład powiatowej administracji zespolonej realizuje zadania nałożone ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz. 735 z  późn. zm.) mające na celu łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizację zawodową...

 • Bon na zasiedlenie

  Załączniki Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie_2024.pdf (pdf, 168 KB) Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie_2024.doc (doc, 78 KB) Oświadczenie wnioskodawcy o uzyskanej...

 • Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

    Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników. Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, PUP Zakopane przeznaczy na finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym pracowników...

 • Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz....

 • Informacja o dyżurach w ramach projektu "Kierunek Kariera" od marca do czerwca 2018 r.

  Projekt „Kierunek Kariera" – doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących! JEŚLI CHCESZ OTRZYMAĆ DOPŁATĘ DO SZKOLEŃ KOMPUTEROWYCH, JĘZYKOWYCH LUB PRAWA JAZDY (A, B, C, C+E), TA INFORMACJA JEST DLA CIEBIE! DLA KOGO? Z projektu Kierunek Kariera mogą skorzystać osoby pracujące,  w jakiś sposób...

 • Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tatrzańskim (IV)

  Powiatowy Urząd Pracy w Za kopanem przystąpił do realizacji projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tatrzańskim (IV)" realizowanego w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Ogólne informacje o...

 • Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników.   Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, PUP Zakopane przeznaczy na finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym pracowników i...

 • Informacja o dyżurach w ramach projektu "Kierunek Kariera"

  Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera", który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szansę na otrzymanie dofinansowania w formie bonów otrzymają wszyscy uczestnicy projektu, którzy spotkają się z doradcą zawodowym i wraz z nim określą jakich szkoleń...

 • Nabór do IV edycji projektu "Nowe możliwości"

  Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem informuje o prowadzonym naborze kandydatów do czwartej, ostatniej, edycji projektu "Nowe możliwości - aktywizacja osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia". W ramach projektu uczestnicy będą mogli wziąć udział w następujących formach pomocy: identyfikacji potrzeb, pośrednictwie...

 • Informacja o programie "Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie"

  Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE SA) informuje o możliwości wzięcia udziału w programie pożyczkowym "Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie", którego celem jest pomoc osobom bezrobotnym w stworzeniu własnej firmy. Dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej  www.tise.pl  oraz na...

 • Informacja o możliwości wzięcia udziału w projekcie "Kierunek Kariera" - dyżury w Zakopanem

  Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera", który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szansę na otrzymanie dofinansowania w formie bonów otrzymają wszyscy uczestnicy projektu, którzy spotkają się z doradcą zawodowym i wraz z nim określą jakich szkoleń...

 • Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

  Opracowanie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych należy do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy – według art. 9, ust. 1, pkt 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1065 z późn. zm.). Monitoring zawodów deficytowych i...

Wyświetlanie 176 - 189 z 189 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

  Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem przystąpił do realizacji projektu   „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tatrzańskim (V)" w ramach ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem przystąpił do realizacji projektu   „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tatrzańskim (V)" w ramach ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

 • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem

ul. Księdza Józefa Stolarczyka 14
34-500 Zakopane,
woj. małopolskie
NIP: 736-106-26-12 , REGON: 491998788

telefon: +48 18 201 54 79
telefon: +48 18 202 17 80
faks: +48 18 202 17 81
e-mail: krza@praca.gov.pl
e-mail: sekretariat@zakopane.praca.gov.pl
 

Godziny pracy Urzędu: Poniedziałek - Piątek 7.30 – 15.30

Godziny przyjmowania interesantów: Poniedziałek - Piątek  8.00 – 14.00

W ustawowe dni świąteczne urząd jest nieczynny. W szczególnych przypadkach urząd pracy zastrzega sobie prawo do zmiany godzin urzędowania

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę