Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem


Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

Aktualności

 • Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy

  Załączniki Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.docx (docx, 56 KB) Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla...

 • Prace społecznie użyteczne

  Załączniki Wniosek w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych.docx (docx, 33 KB) Roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.docx (docx, 22 KB) ...

 • Prace interwencyjne

  Załączniki Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych 2021.pdf (pdf, 246 KB) Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych 2021.docx (docx, 52 KB) Załącznik nr 1 -...

 • PFRON Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy

  Załączniki Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.doc (doc, 119 KB) Wn-W.pdf (pdf, 273 KB) regulamin wyposażenie st pfron.doc...

 • Aktywizacja osób młodych pozostajacych bez pracy w powiecie tatrzańskim (III)

  Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem przystąpił do realizacji projektu   „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tatrzańskim (III)" realizowanego w ramach Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020     ...

 • praca.gov.pl

 • Opłaty za rejestrację oświadczenia lub zezwolenia na powierzenie pracy cudzoziemcowi

  Osoby chcące dokonać rejestracji oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi lub złożyć wniosek o wydanie zezwolenia bądź przedłużenia zezwolenia na wykonywanie pracy sezonowej winny dokonać wpłaty w kwocie  30 zł  (za jeden wniosek/osobę), a dowód niniejszej wpłaty należy dołączyć do wniosku podczas...

 • Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce

  Załączniki Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.docx (docx, 80 KB) Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.pdf (pdf, 254 KB) Druk...

 • Program promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy

  Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2015-2020, przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Tatrzańskiego  nr V/49/15 z dnia 19 maja 2015 r.   Załączniki Program promocji zatrudnienia...

 • Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie tatrzańskim

  Zapraszamy do zapoznania się z analizą rynku pracy w powiecie tatrzańskim oraz z informacjami o działaniach prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem. Załączniki Analiza działalności gospodarczych 2011-2014.pdf...

 • Barometr zawodów

  Barometr zawodów to krótkookresowa (jednoroczna)  prognoza zapotrzebowania na zawody w województwie małopolskim . Prognoza tworzona jest dla każdego powiatu przez pracowników powiatowych urzędów pracy, w tym: pośredników pracy, doradców zawodowych, osoby odpowiedzialne za współpracę z przedsiębiorcami i za...

 • Informacja o sytuacji na rynku pracy w ostatnim miesiącu

  W  maju 2018 roku  liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie tatrzańskim zmniejszyła się o 39 osób i według stanu na dzień  2018-05-31  wynosiła  2 951 osób , w tym 1 208 kobiet. W porównaniu do sytuacji na koniec  maja 2017   roku , obecnie w rejestrze Urzędu pozostaje o  236 osób...

 • Oferty pracy w powiecie

    Oferty pracy w powiecie   Oferty pracy w krajach Unii Europejskiej i EOG   Staże i praktyki zawodowe w powiecie

 • Projekty innych instytucji

  Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem informuje o realizowanych projektach dotyczących aktywizacji zawodowej:  " ADAPTACJA PLAN AKTYWNOŚĆ PRACA dla osób młodych " - szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej , „RESTART III - Rozpocznij od nowa! -  projekt dla osób do 29 roku życia z terenu...

 • Schemat organizacyjny

  Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem jako jednostka organizacyjna powiatu wchodzi w skład administracji zespolonej Powiatu Tatrzańskiego. Powiatowy Urząd Pracy jest jednostką sektora finansów publicznych działającą w formie jednostki budżetowej. Nadzór nad działalnością Urzędu sprawuje Zarząd Powiatu Tatrzańskiego. Powiatowy...

 • Tłumacz języka migowego

  Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz.1243) Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem informuje o usługach pozwalających na komunikowanie się z tutejszym Urzędem osób doświadczonych trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanych w ustawie...

 • Dane kontaktowe - box

  Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem ul. Księdza Józefa Stolarczyka 14 34-500 Zakopane, woj. małopolskie NIP:  736-106-26-12 ,  REGON:  491998788 telefon: +48 18 201 54 79 telefon: +48 18 202 17 80 faks: +48 18 202 17 81 e-mail: krza@praca.gov.pl e-mail: sekretariat@zakopane.praca.gov.pl   Godziny pracy...

 • Dane kontaktowe

  Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem ul. Księdza Józefa Stolarczyka 14 34-500 Zakopane, woj. małopolskie NIP: 736-106-26-12 REGON: 491998788 telefon: +48 18 201 54 79 telefon: +48 18 202 17 80 faks: +48 18 202 17 81 e-mail:  krza@praca.gov.pl e-mail: sekretariat@zakopane.praca.gov.pl Godziny pracy Urzędu:...

 • Kierownictwo

  P.O. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem Andrzej Buńda

 • Informacje o urzędzie

  Powiatowy Urząd Pracy wchodzący w skład powiatowej administracji zespolonej realizuje zadania nałożone ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 645 z  późn. zm.) mające na celu łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizację zawodową...

 • Bon stażowy

  Załączniki 01 wniosek o wydanie bonu stażowego.doc (doc, 82 KB) 01 wniosek o wydanie bonu stażowego.pdf (pdf, 22 KB) 03a program stazu.doc (doc, 34 KB) ...

 • Bon na zasiedlenie

  Załączniki Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie_2021.doc (doc, 58 KB) Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie_2021.pdf (pdf, 124 KB) Oświadczenie wnioskodawcy o uzyskanej...

 • Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

    Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników. Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, PUP Zakopane przeznaczy na finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym pracowników...

 • Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz....

 • Informacja o dyżurach w ramach projektu "Kierunek Kariera" od marca do czerwca 2018 r.

  Projekt „Kierunek Kariera" – doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących! JEŚLI CHCESZ OTRZYMAĆ DOPŁATĘ DO SZKOLEŃ KOMPUTEROWYCH, JĘZYKOWYCH LUB PRAWA JAZDY (A, B, C, C+E), TA INFORMACJA JEST DLA CIEBIE! DLA KOGO? Z projektu Kierunek Kariera mogą skorzystać osoby pracujące,  w jakiś sposób...

Wyświetlanie 101 - 125 z 133 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

  Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem przystąpił do realizacji projektu   „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tatrzańskim (V)" w ramach ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem przystąpił do realizacji projektu   „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tatrzańskim (V)" w ramach ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem

ul. Księdza Józefa Stolarczyka 14
34-500 Zakopane,
woj. małopolskie
NIP: 736-106-26-12 , REGON: 491998788

telefon: +48 18 201 54 79
telefon: +48 18 202 17 80
faks: +48 18 202 17 81
e-mail: krza@praca.gov.pl
e-mail: sekretariat@zakopane.praca.gov.pl
 

Godziny pracy Urzędu: Poniedziałek - Piątek 7.30 – 15.30

Godziny przyjmowania interesantów: Poniedziałek - Piątek  8.00 – 14.00

W ustawowe dni świąteczne urząd jest nieczynny. W szczególnych przypadkach urząd pracy zastrzega sobie prawo do zmiany godzin urzędowania

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę