Programy i projekty zrealizowane - Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem


Nagłówek

Programy i projekty zrealizowane

Aktywizacja osób młodych pozostajacych bez pracy w powiecie tatrzańskim (III)

Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem przystąpił do realizacji projektu   „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tatrzańskim (III)" realizowanego w ramach Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020     ...

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tatrzańskim (III)

Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem przystąpił do realizacji projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tatrzańskim (III)" realizowanego   w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę