Programy i projekty w trakcie realizacji - Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem


Nagłówek

Programy i projekty w trakcie realizacji

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tatrzańskim (V)

Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem przystąpił do realizacji projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tatrzańskim (V)" realizowanego  w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Ogólne informacje o...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tatrzańskim (IV)

Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem przystąpił do realizacji projektu   „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tatrzańskim (IV)" w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego     ...

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tatrzańskim (IV)

Powiatowy Urząd Pracy w Za kopanem przystąpił do realizacji projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tatrzańskim (IV)" realizowanego w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Ogólne informacje o...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę